Historien bak Dans for Jesus


 Historien bak Dans for Jesus Ressurssenter handler om hvordan Gud på en radikal måte har grepet inn i liv med helbredelse og frihet gjennom dans og om å få være med på det Gud gjør.

Stavanger, 2006
I forbindelse med svangerskap, har Anne Cathrine Dale fått bekkenløsning og har hatt langvarige problemer med å både stå, gå og sitte. 1 år etter fødselen får hun forbønn av helbredelses-predikanten Svein Magne Pedersen - Gud griper radikalt inn med å gi henne nådegaven til spontane bevegelser. Det vil si at Den Hellige Ånd fysisk beveger skjelett og muskler i kroppen. Bevegelsene er både strekking/ tøying, stramming av muskler og dansebevegelser til musikk. Hun har ingen danseerfaring fra før og opplever bevegelsene som en utvikling av et nytt språk tilsvarende tungetale. Bevegelsesrepertoaret utvider seg etter hvert som dagene går. Hun forstår at dette er en metode som Gud har gitt henne for å trene seg frisk. Etter noen måneder viser Gud henne at dansingen ikke bare er for hennes egen del.  Hun tar kontakt med danselederen i kirken hun går i (IMI-kirken.) Danselederen ønsker gjerne å ha noen framme i salen som kan danse under lovsangen til inspirasjon for menigheten. Anne Cathrine føler dette er et stort skritt å ta, tenker på hva folk kommer til å tro om henne. Samtidig vet hun at det er dette Gud kaller henne til å gjøre. Så hun begynner med å danse oppe på galleriet under lovsangen, der det ikke er noen folk.

Stavanger, 2007
Maria Lunde går  2. året danselinjen i videregående. Før hun begynte der syntes hun at dans var gøy og lærerikt, og hadde vært aktiv i dansegrupper i flere år. Men nå kjenner hun at det har vært tungt, dansingen har blitt for mye prestasjonsfokusert og gledesløst.

Våren 2007 er IMI-kirken vertskap for to konferanser med besøk fra Toronto Airport Christian Fellowship, sentrum for ”Toronto-vekkelsen”. Anne Cathrine deltar på begge konferansene. På den første konferansen opplever hun å bli satt i frihet til å kunne danse i salen under møtene. På den andre konferansen står hun helt framme foran scenen under lovprisningen. Der er også Maria. De kjenner ikke hverandre fra før. Maria blir fylt av Ånden og begynner også å danse spontant. Hun synes dette er en flott opplevelse, for hun har
alltid ønsket å danse til lovsangen, men har ikke følt seg modig nok. Etter konferansen føler Anne Cathrine seg ledet til å ta kontakt med Maria. Hun deler sin historie med Maria og de begynner å danse sammen. Etter hvert finner Maria tilbake til gleden ved å danse og har funnet en ny måte å være sammen med Gud på. Dette setter henne i frihet fra dårlig selvtillit og menneskefrykt. På høsten starter hun opp en lovsangsdansegruppe som møtes en gang i uka. Fokus er ikke på å lage koreografi og øve inn dans, men å la Den Hellige Ånd lede danserne inn i lovprisning. Målet blir at folk skal settes i frihet til å lovprise Gud med dans under gudstjenester.

Utover høsten legger Gud en visjon ned i Anne Cathrine om å lage en nettside som omhandler dans ledet av Den Hellige Ånd. Nettstedet skal også være et middel til å bygge et nettverk av mennesker som ønsker å tilbe Gud med bevegelser. Anne Cathrine og Maria føler virkelig de går i ferdiglagte gjerninger da de får gratis webdesign av en slektning! (Noe som vanligvis ville koste 10-15000 kr). Samtidig leder Gud Maria til å foreslå at hun kan ha seminar på ungdomskonferansen Impuls i Stavanger.

Stavanger, 2008

Anne Cathrine og Maria holder seminar på Impuls i Stavanger i Januar. Samtidig lanseres nettstedet www.dansfrahimmelen.org. Det kommer 80! deltakere på seminaret der temaet er spontan dans i tilbeldese. Anne Cathrine og Maria forteller hva Gud har gjort i livene deres og forteller om dans i Bibelen m.m. Under forbønnsdelen er det mange som begynner å gråte, bevege seg spontant m.m. Det er også ei jente som forteller at hun kjenner varme strømmer i ryggen der hun hadde vondt. Gud begynner å helbrede henne! I etterkant av seminaret er det flere som gir tilbakemelding på at de har prøvd å danse hjemme og synes det var en sterk opplevelse. 

Utover året får Anne Cathrine og Maria se en mye større frihet i lovprisningen i sin menighet Gud leder dem til utforske bruk av flagg i lovprisning. Gud taler også veldig sterkt til ei annen dame i menigheten om å bruke flagg og de begynner å bruke det aktivt på gudstjenestene. Etter det er det mange som kommer fram og bruker flaggene under møtene. Responsen på flaggene er god – flere sier det er sterkt og at det løfter lovprisningen til et høyere nivå.

Sommeren 2008 drar Maria på Oase i Skien. Der treffer hun danseren Hilde Olsson.  De utvekslet e-mailadresser.

På høsten blir Anne Cathrine gravid og blir dårligere i bekkenet. Hun innser at hun ikke ville klare å delta med å holde seminar på Impuls i januar. Hun snakker da med Maria om at hun  burde få tak i noen andre til å holde seminar om dans i tilbedelse med.  Hun tar da kontakt med Hilde og spør om hun vil være med.


Stavanger/Oslo, 2009

Maria og Hilde holder seminar på Impuls i Stavanger. I år er det ikke så mange deltakere (antagelig pga mange seminarer å velge mellom), men responsen fra de 26 som deltar er god.
Utover våren blir Anne Cathrine stadig minnet på å prøve å skape kontakt med andre som er interessert i dans/flagg i tilbedelse.  Vi får laget en engelsk versjon av nettsiden og får også litt bedre kontakt internasjonalt, bla med ledere i International Christian Dance Fellowship (ICDF). Etter å ha diskutert en del sammen alle 3 er vi nå enige om å lage et felles nettsted og nettverk som skal være for hele Norge. Nettstedet www.dansforjesus.no lanseres da på Oase i Skien. Innholdet fra dansfrahimmelen.org inngår nå som en del av det nye nettstedet.  Nettstedet skal være en ressurs for alle kristne som ønsker å ære Gud med dans og bevegelse (både i og utenfor kirken, som profesjonelle utøvere, for de som er med i kristne dansegrupper og for de som ønsker å bevege seg/bruke flagg til lovsang. ) Nettsiden  skal videre være et middel til å bygge nettverk. På nettstedet legges det ut linker til aktuelle organisasjoner, utdanningsinstitusjoner, tjenester, det er artikler om ulike emner (både dans i tilbedelse, flagg, danseteknikk og mye mer) og det bygges opp en liste med ressurspersoner som kan bidra med å holde seminar om ulike emner etc

Stavanger, 2010

Av ulike grunner blir Anne Cathrine sittende videre alene med ansvaret for nettsiden/ nettverket. Etter hvert blir behovet sterkere for å definere hva Dans for Jesus egentlig er. Gud leder henne til å definere Dans for Jesus som et ressurssenter – et sted der folk kan få hjelp til å finne fram til ressurser innen dans og bevegelse – og ikke som en organisasjon som krever en struktur med ulike roller. Dans for Jesus Ressurssenter sin visjon blir å være et synlig bidrag til disippelgjøring av kristne i Norge innen dans og bevegelse. Med bl.a. jevne nyhetsmail ønsker Dans for Jesus å informere om hva som skjer innen dans og bevegelse i kristen regi i Norge og om hvilke ressurser som eksisterer innen dans/bevegelse. Dans for Jesus ønsker også å inspirere kristne til å bruke og utvikle sine talenter  til Guds ære og til å bruke dans og bevegelser i tilbedelse. Nettverksbygging blir vil fortsatt en viktig del av arbeidet til ressurssenteret. Anne Cathrine fortsetter med ansvaret for ressurssenteret. Hun samarbeider også en del med Lars og Elisabeth Godman, som har et kall over livet sitt til å bruke flagg/bannere. De er med og arrangerer flere nettverkssamlinger/seminarer i Dans for Jesus regi – på lovsang.no konferansen, i Torød kirke og hjemme i Råde.

Stavanger, 2011
Tidlig på høsten 2011 blir det store tekniske problemer med nettsiden. IT-selskapet der websiden ligger har ikke lenger anledning å ha nettstedet gratis, og det blir vanskelig å få tak i innholdet på nettstedet også. Det er fristende å gi opp, men Gud gir aldri opp og da kan ikke vi gi opp heller! Gud leder Anne Cathrine til å bygge opp igjen et nytt og bedre sted med bloggsider som plattform. Gud hadde virkelig en langsiktig plan da han ledet henne til å ta et lite IT fag i html-programmering i 1996, det kom til nytte nå. Den nye nettsiden blir faktisk mye mer funksjonell enn den gamle med bedre design, oversikt og mange muligheter for deling av informasjon via facebook, twitter, google m.m. Dans for Jesus får også sin aller første annonse, på ImpulsMag.no, og den nye nettsiden lanseres offisielt 1. februar 2012.
.                                         
                                 
         
Når jeg ser tilbake på denne prosessen så ser jeg at Gud hele tiden har hatt en plan om å knytte sammen mennesker som har et hjerte for dans og bevegelse, og med dette skape en bevegelse. Han ønsker å sette mennesker i frihet (bl.a. gjennom dans/bevegelse) sånn at vi som kirke/kristne videre kan gå ut og nå de som ikke tror.
Dette er bare begynnelsen til noe stort og det er utrolig spennende  å få være en del av det Gud gjør!

Anne Cathrine Dale, januar 2012